PRESENTACIÓ

CONFÈRENCIA

El Projecte SIforAGE – Innovació Social per a un Envelliment Actiu i Saludable per a un Creixement Econòmic Sostenible (7th Framework Programme de la Comissió Europea) – ha ajuntat un Consorci de disset socis i molts stakeholders registrats de diversos països dins de la recerca dirigida a millorar la qualitat de vida de poblacions envellides al voltant del món. Els focus de la recerca han estat: un envelliment més saludable; participació social i desigualtats; polítiques per a comunitats envellides; serveis i noves tecnologies per a persones grans; programes d’innovació social, presa de decisions, formació i ètica; presentació i distribució de productes innovadors relacionats amb l’envelliment, per mesurar l’impacte social de la recerca en l’envelliment; i serveis resolutius per a persones grans.

Durant la Conferència Internacional de SIforAGE, es presentaran els resultats de les recerques dutes a terme pels socis del Consorci, i es donarà l’oportunitat a altres investigadors de totes les parts del món que treballin en el camp de l’envelliment, de presentar els seus descobriments en diversos panells per debatre temes d’interès i significança actuals, especialment en el camp de la innovació social.

El Shared-Experience Cafè (Cafè d’Experiència Compartida, literalment) dóna l’oportunitat a membres de grups del Consorci de SIforAGE i a stakeholders registrats de presentar les seves idees, experiències i coneixement sobre el desenvolupament, disseny, producció i comercialització de productes innovadors relacionats amb l’envelliment.

Els resultats de SIforAGE, juntament amb els descobriments d’investigadors que presentin els seus articles i pòsters a la Conferència, aportaran una visió de la naturalesa de la societat i la qualitat de vida que s’espera per al futur proper – un nou món, una nova realitat – en un moment en el qual els desequilibris globals i generacionals estan empitjorant.

L’End-of- Project Symposium (Simposi de Finalització de Projecte), que tindrà lloc al CaixaForum (Barcelona) – Centre Social i Cultural de la Fundació laCaixa – constituirà una conclusió per al Projecte SIforAGE, que reunirà stakeholders de diversos camps d’interès – investigadors, policy-makers, representants d’organitzacions privades, etc. – i membres del públic general. L’objectiu d’aquest esdeveniment final serà triple, concretament:

1. Presentar els resultats de SIforAGE i analitzar-los amb stakeholders
2. Enfortir, aprofundir i donar suport a la xarxa de SIforAGE perquè duri després del final del Projecte
3. Celebrar un esdeveniment de gran assistència i impacte públic centrat en la Innovació Social per a l’Envelliment Actiu i Saludable.

Representants de companyies, centres de recerca, i societat civil treballant junts en una conferència de tres dies a Barcelona.

SIforAGE pot ser que acabi com a Projecte, però el treball per a una “Societat per a totes les edats” seguirà endavant!